bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 48

A rozkázal je pokřtíti ve jménu Páně. I prosili ho, aby u nich pobyl za některý den.