bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 5

Protož nyní pošli muže některé do Joppen, a povolej Šimona, kterýž má příjmí Petr.