bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 6

Tenť hospodu má u nějakého Šimona koželuha, kterýž má dům u moře. Onť poví tobě, co bys měl činiti.