bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 7

A když odšel anděl, kterýž mluvil Korneliovi, zavolal dvou služebníků svých, a rytíře pobožného z těch, kteříž vždycky při něm byli,