bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 10 verš 8

A pověděv jim všecko to, poslal je do Joppen.