bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 1

Přišel pak do Derben a do Lystry, aj, učedlník jeden tu byl, jménem Timoteus, syn jedné ženy Židovky věřící, ale otce měl Řeka.