bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 11

Protož pustivše se od Troady, přímým během připlavili jsme se do Samotracie a nazejtří do Neapolis,