bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 12

A odtud do Filippis, kteréžto jest první město krajiny Macedonské, obyvateli cizími osazené. I zůstali jsme v tom městě za několik dní.