bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 13

V den pak sobotní vyšli jsme ven za město k řece, kdež býval obyčej modliti se. A usadivše se, mluvili jsme ženám, kteréž se tu byly sešly.