bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 17

Ta šedši za Pavlem a za námi, volala, řkuci: Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyššího, kteřížto zvěstují nám cestu spasení.