bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 19

A viděvše páni její, že jest odešla naděje zisku jejich, chytivše Pavla a Sílu, vedli je na rynk před úřad.