bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 2

Tomu svědectví dobré vydávali ti, jenž byli v Lystře a v Ikonii bratří.