bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 20

A postavivše je před úředníky, řekli: Tito lidé bouří město naše, jsouce Židé,