bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 21

A zvěstují obyčeje, kterýchž nám nesluší přijíti ani zachovávati, poněvadž jsme my Římané.