bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 22

I povstala obec proti nim. A úředníci, roztrhše sukně jejich, kázali je metlami mrskati.