bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 23

A množství ran jim davše, vsadili je do žaláře, přikázavše strážnému žaláře, aby jich pilně ostříhal.