bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 25

O půlnoci pak Pavel a Sílas modléce se, zpívali písničky o Bohu, takže je slyšeli i jiní vězňové.