bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 26

A vtom pojednou země třesení stalo se veliké, až se pohnuli gruntové žaláře, a hned se jim všecky dveře otevřely a všech okovové spadli.