bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 27

I procítiv strážný žaláře a vida dveře žaláře otevřené, vytrhl meč, aby se zabil, domnívaje se, že vězňové utekli.