bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 28

I zkřikl naň Pavel hlasem velikým, řka: Nečiň sobě nic zlého, však jsme teď všickni.