bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 29

A požádav světla, vběhl k nim, a třesa se, padl k nohám Pavlovým a Sílovým.