bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 30

I vyved je ven, řekl: Páni, co já mám činiti, abych spasen byl?