bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 31

A oni řekli: Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i dům tvůj.