bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 32

I mluvili jemu slovo Páně, i všechněm, kteříž byli v domu jeho.