bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 33

A on pojav je v tu hodinu v noci, umyl rány jejich. I pokřtěn jest hned on i všecka čeled jeho.