bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 34

A když je uvedl do domu svého, připravil jim stůl, a veselil se, že jest se vším domem svým uvěřil Bohu.