bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 35

A když bylo ve dne, poslali úředníci služebníky, řkouce: Vypusť ty lidi.