bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 36

I oznámil strážný žaláře slova ta Pavlovi, pravě: Že poslali úředníci, abyste byli propuštěni. Protož nyní vyjdouce, jdětež v pokoji.