bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 38

Tedy pověděli úředníkům služebníci slova ta. I báli se, uslyšavše, že by Římané byli.