bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 39

A přišedše, prosili jich; a vyvedše je, žádali jich, aby šli z města.