bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 40

I vyšedše z žaláře, vešli k Lydii, a uzřevše bratří, potěšili jich, i šli odtud.