bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 6

A prošedše Frygii i Galatskou krajinu, když jim zabráněno od Ducha svatého, aby nemluvili slova Božího v Azii,