bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 7

Přišedše do Myzie, pokoušeli se jíti do Bitynie. Ale nedal jim Duch Ježíšův.