bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 8

Tedy pominuvše Myzii, šli do Troady.