bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 16 verš 9

I ukázalo se Pavlovi v noci vidění, jako by muž nějaký Macedonský stál, a prosil ho, řka: Přijda do Macedonie, pomoz nám.