bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 1

Když pak přestala ta bouřka, povolav Pavel učedlníků a požehnav jich, vyšel odtud, aby se bral do Macedonie.