bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 10

I sstoupiv dolů Pavel, zpolehl na něj, a objav jej, řekl: Nermuťtež se, však duše jeho v něm jest.