bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 11

A vstoupiv zase na síň, lámal chléb a jedl, a kázání jim učiniv dlouho až do svitání, tak odšel pryč.