bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 12

I přivedli toho mládence živého, a byli nad tím velice potěšeni.