bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 13

My pak vstoupivše na lodí, plavili jsme se do Asson, odtud majíce k sobě vzíti Pavla; neb jest byl tak poručil, maje sám jíti po zemi.