bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 16

Nebo Pavel byl umínil pominouti Efez, aby se nemeškal v Azii; nebo pospíchal, by možné bylo, aby byl o letnicích v Jeruzalémě.