bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 17

Tedy z Milétu poslav do Efezu, povolal k sobě starších církve.