bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 18

Kteřížto když přišli k němu, řekl jim: Vy víte od prvního dne, v kterýžto přišel jsem do Azie, kterak jsem po všecken ten čas s vámi byl,