bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 19

Slouže Pánu se vší pokorou i s mnohými slzami a pokušeními, kteráž na mne přicházela z úkladů Židovských.