bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 2

A když prošel krajiny ty, a napomenutí jim učiniv mnohými řečmi, přišel do země Řecké,