bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 20

Kterak jsem ničehož nepominul, což by vám užitečného bylo, abych vám toho neoznámil, ale učil jsem vás vůbec zjevně i po domích,