bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 21

Svědectví vydávaje i Židům i Řekům o pokání k Bohu a o víře v Pána našeho Ježíše Krista.