bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 22

A aj, nyní já sevřín jsa duchem, beru se do Jeruzaléma, nevěda, co mi se v něm má státi,