bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 23

Než že Duch svatý po městech, kudyž jsem šel, osvědčuje mi, pravě, že vězení a soužení mne očekávají.