bible
bible

Skutkové S. Apoštolů kapitola 20 verš 25

A aj, já nyní vím, že již více neuzříte tváři mé vy všickni, mezi kterýmiž jsem chodil, káže o království Božím.